සම අවලස්සන කරන ඉන්නන්ට, නිවසේදීම කළ හැකි ප්‍රතිකාර රැසක්

සමේ ඇති වන වෛරසයක (Human Papilloma Virus) බලපෑමෙන් ඇති වන කුඩා ගැටයක් වැනි යමක් තමයි ඉන්නන් කියන්නේ. සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු වී විගස මෙම වෛරසය ක්‍රියාත්මක වී ඉන්නන් ඇති කරවනවා. කුඩාවට ඇති වී, මඳින් මඳ වර්ධනය වීම ඉන්නන්ගේ ලක්ෂණයයි. එම නිසා ඉන්නන් ඇති වීම විශාල කරදරයක් වන අවස්ථාත් නැතිවම නෙවෙයි. සම මත විශාල ඉන්නන් ඇති වීම ඇත්තටම රූපයට හානි කරනවා.

ඉන්නන් ඇති වීමේ අවාසි
පිටතට පෙනෙන ස්ථාන වල ඉන්නන් හට ගැනීම නිසා රූපය අසුන්දර වීම. සිරුර පුරා පැතිරීමේ අවදානමක් පැවතීම. එක් අයෙකුගෙන් තවත් අයෙකුට බො වී යාමේ හැකියාව. මුහුණ, දෙතොල් මත, ගෙළ වැනි ස්ථාන වල හට ගන්නා ඉන්නන් නිසා සමාජයෙන් මුළු ගැන්වීම. ලිංගික ප්‍රදේශ වල ඇති වන ඉන්නන් වේදනාකාරී වීම හා පිළිකා තත්වයක් දක්වා වර්ධනය වීමේ අවදානමක් තිබීම. යටිපතුල් වල ඇති වන ඉන්නන් නිසා ඇවිදීමේ අපහසුතා, පාවහන් පැළඳීමේ අපහසුතා ඇති වීම.

විනාකිරි ප්‍රතිකර්මය සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය – විනාකිරි ස්වල්පයක්, කුඩා පුළුන් කැබැල්ලක්, ප්ලාස්ටරයක්

සාදා ගන්නා ආකාරය
රාත්‍රී නින්දට යාමට පෙර, පුළුන් කැබැල්ල විනාකිරි වලින් පොඟවා වන්න. ඉන්පසුව වැඩිපුර ඇති විනාකිරි මිරිකා හරින්න. යන්තම් තෙතමනය සහිත පුළුන් කැබැල්ල ඉන්නා මත තබා, උඩින් ප්ලාස්ටරය යොදන්න. පසුදින උදෑසන වන තුරු මෙය තබාගෙන සිටින්න. දින කිහිපයක් මෙය සිදු කල පසු ඉන්නා වේලි යනු ඇත.

දෙහි ප්‍රතිකර්මය සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය – දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්, පුළුන් කැබැල්ලක්

සාදා ගන්නා ආකාරය
පුළුන් කැබැල්ලක දෙහි යුෂ තවරා ඉන්නා මත තැවරීම සිදු කරන්න. දෙහි යුෂ වල ඇති ඇසිඩ් ගතිය නිසා ඉන්නන් ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. මෙය දිනකට තුන් වතාවක් පමණ සිදු කරන්න. කෙමෙන් කෙමෙන් ඉන්නා වේලි යනු ඇත.

කෝමාරිකා ප්‍රතිකර්මය සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය – කෝමාරිකා පිත්තක්

සාදා ගන්නා ආකාරය
ඉන්නන් ඇති ස්ථාන වල කෝමාරිකා යුෂ දිනපතා ගල්වමින්, සම්බාහනය කරන්න. කෝමාරිකා වලට තුවාල සුව කිරීමේ මනා හැකියාවක් ඇත.

සුදු ලුණු ප්‍රතිකර්මය සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය – සුදු ලුණු බික් 1ක්, පුළුන් කැබැල්ලක්

සාදා ගන්නා ආකාරය
සුදු ලුණු බික තලාගෙන, එම යුෂ පුළුන් කැබැල්ලක් ආධාරයෙන් ඉන්නා මත තවරන්න. පැය දෙකකට පසු එය සෝදා හරින්න. සුදු ලුණු වල ඇති විෂබීජ නාශක ගුණය නිසා සමේ ඇති දිලිර විනාශ වෙනවා.

ටී ට්‍රී ඔයිල් ප්‍රතිකර්මය සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය – ටී ට්‍රී ඔයිල් ස්වල්පයක්, පොල් තෙල් ස්වල්පයක්, පුළුන් කැබැල්ලක්

සාදා ගන්නා ආකාරය
ටී ට්‍රී ඔයිල් සහ පොල් තෙල් එකට මිශ්‍ර කරන්න. පුළුන් කැබැල්ලක් තෙල් වල පොඟවාගෙන, ඉන්නන් මත ආලේප කර සම්බාහනය කරන්න. මෙය දවසට කීප වතාවක්ම සිදු කරන්න. ටී ට්‍රී ඔයිල් සහ පොල් තෙල් යන දෙකෙහිම බැක්ටීරියා විනාශ කිරීමේ හැකියාව අඩංගු වෙනවා.

Oregano තෙල් ප්‍රතිකර්මය සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය – Oregano තෙල් ස්වල්පයක්, පොල් තෙල් ස්වල්පයක්, උණු වතුර, පුළුන් කැබැල්ලක්

සාදා ගන්නා ආකාරය
උණු වතුරෙන් ඉන්නන් පිහිටි ස්ථාන හොඳින් පිරිසිඳු කරන්න. Oregano තෙල් සහ පොල් තෙල් එකට මිශ්‍ර කරන්න. පුළුන් කැබැල්ලක් ගෙන තෙල් වල පොඟවා ඉන්නන් මත ආලේප කර සම්බාහනය කරන්න. මෙය දවසට කීප වතාවක්ම සිදු කරන්න. Oregano තෙල් සහ පොල් තෙල් යන දෙකෙහිම බැක්ටීරියා විනාශ කිරීමේ හැකියාව අඩංගු වෙනවා.