මහපට ඇඟිල්ලේ හැඩය අනුව ඔබ ගැන කියැවෙන සත්‍ය අනාවැකි

දේහ ලක්ෂණ විද්යාව කියන්නේ හරි අපූරු විද්යාවක්. අපි කලිනුත් ඔබට විවිධ දේහ ලක්ෂණ අනුව අනාවැකි කියලා තියෙනවා. මේ කියන්න යන්නෙත් ඒ විදිහට ඔබේ මහපට ඇඟිල්ලේ හැඩය අනුව ඔබ ගැන කියැවෙන දේවල් ගැනයි. මහපට ඇඟිල්ලේ තිබෙන ඇගිලි ඇට වලට අනුව තමයි මෙම පරික්ෂාව සිදු කරන්නේ.

A හැඩයේ මහපට ඇඟිල්ල

මහපට ඇඟිල්ලේ තිබෙන ඇඟිලි ඇට දෙකම සමාන ප්රමාන වලින් පිහිටලා තියෙනවා නම්, ඔබ සහජීවනය සහ සාමය සොයා ගැනීමට උත්සාහ දරන සමබර පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම මෙවැනි පුද්ගලයන්ට සන්සුන්ව හා හොඳින් අන් අයට යමක් ඉගැන්වීමට, පැවසීමට මනා හැකියාවක් තිබෙනවා.එමෙන්ම මෙවැනි පුද්ගලයන් තම දැනුම ජීව්තයේදී පරික්ෂාවට ලක් කිරීමට නිතරම උත්සාහ කරනවා.

B හැඩයේ මහපට ඇඟිල්ල

මහපට ඇඟිල්ලේ මුල් කොටස දෙවනි කොටසට වඩා දිගු නම්, ඔබ පරිපූර්ණවාදියෙක් වෙනවා. තමන්ගේ අදහස් වලට කැපවී සිටින අතර කිසිම දිනක ඒවා විස්තර කිරීමට උත්සාහ කරන්නෙ නැහැ. සෑම දෙයක්ම පරිපූර්ණ විය යුතු බව සිතන ඔබට සෑම විටම ඉටු කිරීමට යමක් තිබෙනවා. එවැනි අය සිතට නැගෙන අදහස් වලින් සාර්ථක වීමට සැම විටම ක්රමයක් සොයා ගත හැකියි. ඒ වගේම සිතට නැගෙන අදහස් වලින් සාර්ථක වීමට සැම විටම ඔබට ක්රමයක් සොයා ගත හැකියි.

C හැඩයේ මහපට ඇඟිල්ල

ඔබේ මහපට ඇගිල්ලේ ඉහල කොටසට වඩා පහල කොටස විශාලයි නම් ඔබ බොහෝ වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන පුද්ගලයෙක්. ජීවිතය ජය ගැනීම ඔබට පහසු නොවන නමුත්, ඔබට බාධා ජයගත හැකි අතර, සෑම විටම හොඳම දේ සොයා ගැනීමට ඔබට හැකියි. මෙවැනි මහපට ඇගිල්ලක් හිමි පුද්ගලයන් විශ්වාස කළ හැකි අතර දක්ෂ සහ සෑම සිහිනයක්ම බුද්ධියෙන් දැකීමට සමත්කම් දක්වනවා.ඔබෙ අදහස් සෑම විටම පැහැදිලියි.

D හැඩයේ මහපට ඇඟිල්ල

මෙම මහපට ඇඟිල්ල නම්යශීලී බවින් යුක්ත වන අතර මෙවැනි ඇඟිල්ලක් හිමි ඔබ වඩාත් ප්රකාශිත හා හැගීම්බර පුද්ගලයකි. මොවුන්ට පහසුවෙන් නව තත්වයන්ට වගේම පරිසර තත්වයන් වලටත් හැඩ ගැසීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එමෙනම ඔබ ඉතාම නිර්මාණාත්මක හා කලාත්මක පුද්ගලයෙකි. කලාව ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය වී ඇත. නම්යශිලී මහපට ඇගිලි සහිත ඔබ ලෝකයට විවෘත වන අතර සෑම විටම ඉතාම කුතුහලයෙන් පසුවෙනවා. රශ්න විසදා ගැනීම වගේම ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා මෙවැනි පුද්ගලයන්ට ඉතාම පහසු මාර්ග තිබෙනවා.

E හැඩයේ මහපට ඇඟිල්ල

මෙවැනි ඇඟිල්ලක් ඔබට තියෙනවා නම් ඔබ ආධිපත්ය දරන මුරණ්ඩු පුද්ගලයකි. අන් අයට ඔබ ගලක් මෙන් දිස් වුණත් පොරොන්දු වලට ගරු කරන පුද්ගලයක් වෙනවා. සමහර විට ඔබේ විශ්වාසදායක බවෙන් අන් අය ප්රයෝජන ගැනීමට පැමිණෙන්න පුලුවන්. නමුත් ඔබට සියලුම දේ විශේලේෂණය කිරීමට ඇති හැකියාව නිසා, ඔබටම හානි නොකර නිවැරදි තෝරා ගැනීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා.